เครื่องซีลถาดผลไม้ตัดสด MAP เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลงสำหรับผักสด

ผลไม้ตัดสดต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีบรรยากาศดัดแปลงจาก MAP เพื่อให้มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของผลไม้ตัดสดมักจะใช้ก๊าซผสมที่มีออกซิเจนระดับต่ำ (ปกติจะน้อยกว่า 5%) และไนโตรเจนในระดับสูงเพื่อชะลอการเกิดออกซิเดชันของผลไม้และคงรสชาติและสีไว้เป็นเวลานาน

MAP เครื่องซีลถาดบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลง

กรุณาเยี่ยมชม หน้าผลิตภัณฑ์ เพื่อดูรายละเอียด

เครื่องซีลถาดแบบตั้งโต๊ะ เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ
แนวตั้ง MAP เครื่องแพ็คกิ้งบรรยากาศดัดแปลง เครื่องซีลถาด
เครื่องปิดถาดบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลงแบบอินไลน์
เครื่องซีลถาดเครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

■ สอบถามข้อมูล >>รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อเครื่องจักร Yide

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

เครื่องซีลถาดผลไม้ตัดสด MAP เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลงสำหรับผักสด
เลื่อนไปด้านบน