nguyện liệu đóng gói

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các nhà máy đối tác về vật liệu đóng gói, chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại vật liệu đóng gói bằng nhựa dẻo/cứng, bao gồm màng ép nóng/cuộn, túi chân không, khay đóng gói không khí biến đổi MAP và màng bọc, khay đóng gói da chân không VSP và màng, màng bọc co, túi đựng thực phẩm, màng bọc thực phẩm, v.v. Để biết thêm thông tin về máy đóng gói liên quan, vui lòng truy cập Máy đóng gói trang.

Da chân không VSP Vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói

màng cuộn định hình nhiệt
Phim Rollstock
túi chân không túi chân không
Túi chân không
doypack đứng lên túi
Túi đựng Doypack
Khay nhựa MAP và màng bọc
Khay MAP và màng bọc
màng bọc bám
Phim bọc bám
màng bọc co lại
Phim quấn co POF
Cuộn lên trên cùng